Mapa Ranking

Niezniszczalni Słowianie

Właściwości
Nazwa plemienia:Niezniszczalni Słowianie
Skrót:SŁO
Liczba członków:2
Punkty 40 najlepszych graczy0
Liczba punktów (ogólnie):0
Średnia punktów:0
Ranking:147
Pokonani przeciwnicy: 106.004.496 (19.)
» Akta plemienne (strona zewnętrzna)


Opis
SŁO & SŁ0

Ba­gnet na broń


PikinierPikinierPikinier


Autorem utworu jest Władysław Broniewski.

Bagnet na broń

Kie­dy przyj­dą pod­pa­lić dom,
ten, w któ­rym miesz­kasz - Pol­skę,
kie­dy rzu­cą przed sie­bie grom
kie­dy runą że­la­znym woj­skiem
i pod drzwia­mi sta­ną, i nocą
kol­ba­mi w drzwi za­ło­mo­cą -
ty, ze snu pod­no­sząc skroń,
stań u drzwi.
Ba­gnet na broń!
Trze­ba krwi!

Są w oj­czyź­nie ra­chun­ki krzywd,
obca dłoń ich też nie prze­kre­śli,
ale krwi nie od­mó­wi nikt:
wy­są­czy­my ją z pier­si i z pie­śni.
Cóż, że nie­raz sma­ko­wał gorz­ko
na tej zie­mi wię­zien­ny chleb?
Za tę dłoń pod­nie­sio­ną nad Pol­ską-
kula w łeb!

Ognio­mi­strzu i serc, i słów,
po­eto, nie w pie­śni tro­ska.
Dzi­siaj wiersz-to strze­lec­ki rów,
okrzyk i roz­kaz:
Ba­gnet na broń!

Ba­gnet na broń!
A gdy­by umie­rać przy­szło,
przy­po­mni­my, co rzekł Cam­bron­ne,
i po­wie­my to samo nad Wi­słą.


Cambronne


"Gwardia umiera ale nie poddaje się nigdy."

--------------spades--------------

Dyplomacja:
skwe
Wysoka liczba pokonanych przeciwników najlepiej jako agresor,

Aktywność, doświadczenie, świadczenie pomocy,

Wojsko 2-1.


Wygrane światy

Odznaczenia dzienne

Grabieżca poz.4

Rabuś poz.4

Hetman

Człowiek demolka

Niszczyciel murów

Pewny dowódca

Pogromca szlachty

Pogromca zwiadowców

Przywódca

Rzeźnik

Śmierć bohatera

Mistrz rekrutacji poz.3

Lata gry

Członkowie plemienia

Nazwa Ranking P. Ranking globalny Wioski
Sir Lewan 1 0 977 0
tisz 2 0 986 0