Mapa Ranking

Niezniszczalni Słowianie

Właściwości
Nazwa plemienia:Niezniszczalni Słowianie
Skrót:SŁO
Liczba członków:57
Punkty 40 najlepszych graczy3.761.152
Liczba punktów (ogólnie):4.208.435
Średnia punktów:73.832
Ranking:20
Pokonani przeciwnicy: 33.453.933 (10.)
» Akta plemienne (strona zewnętrzna)
Członkowie


Opis
SŁO & SŁ0

Ba­gnet na broń


PikinierPikinierPikinier


Autorem utworu jest Władysław Broniewski.

Bagnet na broń

Kie­dy przyj­dą pod­pa­lić dom,
ten, w któ­rym miesz­kasz - Pol­skę,
kie­dy rzu­cą przed sie­bie grom
kie­dy runą że­la­znym woj­skiem
i pod drzwia­mi sta­ną, i nocą
kol­ba­mi w drzwi za­ło­mo­cą -
ty, ze snu pod­no­sząc skroń,
stań u drzwi.
Ba­gnet na broń!
Trze­ba krwi!

Są w oj­czyź­nie ra­chun­ki krzywd,
obca dłoń ich też nie prze­kre­śli,
ale krwi nie od­mó­wi nikt:
wy­są­czy­my ją z pier­si i z pie­śni.
Cóż, że nie­raz sma­ko­wał gorz­ko
na tej zie­mi wię­zien­ny chleb?
Za tę dłoń pod­nie­sio­ną nad Pol­ską-
kula w łeb!

Ognio­mi­strzu i serc, i słów,
po­eto, nie w pie­śni tro­ska.
Dzi­siaj wiersz-to strze­lec­ki rów,
okrzyk i roz­kaz:
Ba­gnet na broń!

Ba­gnet na broń!
A gdy­by umie­rać przy­szło,
przy­po­mni­my, co rzekł Cam­bron­ne,
i po­wie­my to samo nad Wi­słą.


Cambronne


"Gwardia umiera ale nie poddaje się nigdy."

--------------spades--------------

Dyplomacja:
Bestia613
Wysoka liczba pokonanych przeciwników najlepiej jako agresor,

Aktywność, doświadczenie, świadczenie pomocy,

Wojsko 2-1.


Wygrane światy

Odznaczenia dzienne

Grabieżca poz.4

Rabuś poz.4

Hetman

Człowiek demolka

Niszczyciel murów

Pewny dowódca

Pogromca szlachty

Pogromca zwiadowców

Przywódca

Rzeźnik

Śmierć bohatera

Mistrz rekrutacji poz.3

Lata gry